قابلیت‌های برجسته این سامانه عبارتند از فکتورینگ (تامین مالی دریافتنی‌ها)، فکتورینگ معکوس (تامین مالی پرداختنی‌ها) و فکتورینگ در زنجیره تامین با این توضیح که قابلیت فکتورینگ (تامین مالی دریافتنی‌ها)، امکان تامین مالی بر اساس مطالبات دریافتنی کسب‌وکارها را فراهم می‌آورد؛ فکتورینگ معکوس (تامین مالی پرداختنی‌ها) که در این حالت، کسب‌و‌کارها می‌توانند از طریق تامین مالی پرداختنی‌ها، تعهدات مالی خود را به تامین‌کنندگان تسویه کنند و فکتورینگ در زنجیره تامین که سامانه این امکان را فراهم می‌سازد که تمامی مراحل فکتورینگ در زنجیره تامین به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام شود. ویژگی‌ها و امکانات سامانه به شرح زیر است:

فرآیند الکترونیکی و هوشمند: از مرحله ثبت‌نام کسب‌وکار، احراز مطالبات تا انعقاد قرارداد بین نهاد مالی و تامین مالی‌شونده، همه چیز به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود. این فرآیند نه تنها به تسهیل امور مالی کمک می‌کند، بلکه از دقت و سرعت بیشتری نیز برخوردار است.

مدیریت مطالبات: امکان مدیریت و پیگیری ساده و کارآمد مطالبات قراردادی برای هر دو طرف تامین‌مالی‌کننده و تامین‌مالی‌شونده، به واسطه این سامانه فراهم شده است.

توسعه امکان تامین مالی: این سامانه بستر مناسبی برای نهادهای بانکی و غیربانکی جهت تامین مالی ایجاد می‌کند و دسترسی عموم کسب‌وکارهای حقیقی و حقوقی به منابع مالی را گسترش می‌دهد.

تسهیل در امور مالی: با ارتقای فرآیندهای مالی و معرفی شیوه‌های نوین تامین مالی، دسترسی سریع‌تر و کارآمدتر به منابع مالی ممکن می‌شود.

 اطلاعات بیشتر و شروع به کار با سامانه، در این نشانی امکان‌پذیر است:

 https://factoring.mefa.ir