تشریح اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم

افقه گفت: امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور ما، بحث تولید است و اساسا سیاست‌های بانک مرکزی باید طبق سیاست‌های تولیدی کشور باشد. موانع تولیدی کشور هم فراتر از یک سری از اقدامات محدودی است که در اختیار بانک مرکزی است و تولید نیاز به هماهنگی‌های تمام بخش‌ها و نهادهای اقتصادی دارد. او با بیان اینکه دولت قوی نیاز به وزرای امور خارجه و تولید قوی دارد، اظهار کرد: تولید در کشور باید افزایش پیدا کند و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانند نسبت به میزان افزایش تولید سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری کنند. این کارشناس اقتصادی درباره سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر توسعه روابط خارجی با کشورهای همسایه و نتیجه و خروجی اجرای این سیاست‌ها افزود: دولت سیزدهم قبل از روی کار آمدن اعلام کرد که برخلاف دولت روحانی اقتصاد و تجارت کشور را به غرب گره نمی‌زند و این سیاست را هم اجرا کرد، اما این بار تجارت کشور به شرق گره خورد و از این ور بام افتادیم.

افقه ادامه داد: دولت سیزدهم طبق وعده‌ای که داده بود تلاش کرد با کشورهای همسایه و کشورهای آفریقایی ارتباطاتی برقرار کند و در پیمان‌های شانگهای و بریکس هم حضور پیدا کرد، اما همه می‌دانیم تا زمانی که تحریم برقرار است، این اقدامات بر اقتصاد کشور و زندگی مردم تاثیر قابل‌توجهی ندارد. این کارشناس اقتصادی درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت و اینکه با توجه به عملکردها کدام عضو این تیم برای حضور در دولت چهاردهم توصیه می‌شود، اظهار کرد: به نظر من، اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم این ویژگی را ندارند که برای حضور در تیم اقتصادی دولت چهاردهم توصیه شوند. وزیر اقتصاد عملکرد خوبی نداشت و با همکاری رئیس سازمان برنامه و بودجه که پیش از آن معاون وزیر اقتصاد بود، برای افزایش درآمدهای دولت، مالیات‌ها را افزایش دادند و فشار مضاعفی به مردم وارد کردند. در شرایطی که با کمبود درآمد مواجه هستیم، آنها به جای اینکه هزینه‌ها و ردیف‌های بسیار زائد و متعدد در بودجه را کاهش دهند، از طریق مالیات فشار را به سفره مردم وارد کردند.