سازمان تامین اجتماعی پیشرو در اجرای قانون رشد جمعیت

اسفندیاری همچنین با اشاره به اینکه سازمان تامین‌اجتماعی در شورای عالی بیمه سلامت کشور بسیار کمک‌حال بوده است، گفت: برای پیشبرد اهداف تعیین‌شده در زمینه رشد جمعیت و جوانی جمعیت ورود و تلاش هم‌افزای تمامی دستگاه‌ها بسیار ضروری است‌ و در مجموع سازمان تامین‌اجتماعی در اجرای قوانین در سطح کشور پیشرو بوده است‌. اسفندیاری در پایان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی سازمان و تقدیر از اقدامات صورت‌گرفته همکاران سازمان در نمایشگاه کتاب، گفت: تلاش داریم با توسعه فرهنگ بیمه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های مختلف رسانه‌ای، موضوع جوانی جمعیت و خانواده را نیز مدنظر قرار دهیم. در نمایشگاه کتاب نیز که یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی کشور است، سازمان تامین‌اجتماعی ضمن تلاش برای حمایت از فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در قالب ارائه بن کتاب به بیمه‌شدگان جدید ذیل طرح بیمه دانشجویان و زنان خانه‌دار، نسبت به طراحی و اجرای مجموعه‌ای از رویدادها با محوریت خانواده و جوانی جمعیت اقدام کرده است.