رقم معافیت‌های مالیاتی سال‌های1400و 1401

 رئیس مرکز آموزش‌وپژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معتقد است که معافیت‌های مالیاتی موجب غیرشفاف شدن برخی فعالیت‌های اقتصادی شده و زمینه فرار مالیاتی را فراهم می‌کند. برزگری می‌گوید: یک سری افراد و فعالان اقتصادی هم هستند که از مسیر خاکستری بین معافیت مالیاتی و نداشتن معافیت مالیاتی استفاده می‌کنند. مثلا فعالیت کشاورزی معاف از مالیات است، اما یک سری از فعالیت‌ها وجود دارد که کشاورزی نیستند، اما با بخش کشاورزی تعامل دارند و چون کشاورزی کلا معاف از مالیات است آن بخش‌ها هم شفاف نمی‌شوند و مالیات نمی‌دهند. او اضافه کرد: ما اغلب معافیت‌ها را نرخ صفر محاسبه می‌کنیم در‌‌حالی‌که اگر نرخ مالیات برای مثال ۲۵درصد است باید ۲۴درصد معافیت داده شود ولی یک‌درصد را نگه داشت و نرخ مالیات را صفر نکرد. رئیس مرکز آموزش پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی ادامه داد: وقتی نرخ مالیاتی را صفر می‌کنیم یعنی یک تکه اقتصاد را غیر‌شفاف کرده‌ایم. برزگری گفت: باید برای حقیقی‌ها و حقوقی‌ها سقف معافیت مالیاتی قرار بدهیم یعنی بگوییم هر چقدر می‌خواهی از معافیت‌ها استفاده کن، اما به میزان مشخصی سقف دارد./بازار