برای کاهش هزینه فعالیت‌های اقتصادی تلاش می‌کنیم

 این را بدون تعارف می‌گویم که دست پیدا کردن به نقطه‌ای که در آن تحریم‌های آمریکا حذف شود یا حداقل تعلیق قابل‌اتکایی در این زمینه به دست بیاید، برای دولت مطلوب بوده است. او در ادامه به تبیین اقدامات و برنامه‌های کلان دولت در حوزه عبور از تحریم‌ها پرداخت و در این زمینه گفت: البته دولت اقداماتی در این زمینه آغاز کرد به نحوی که در مورد کشورهای همسایه و آسیا اقداماتی  ازجمله انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای و... را در دستور کار قرار داد تا مسیرهای جدیدی برای اقتصاد کشور باز کند.  وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش و در پاسخ به سوال یکی از اساتید حاضر در نشست در خصوص اینکه فرماندهی اقتصاد کشور کجاست، گفت: حتما مطلع هستید که نظر دولت این است که مجموعه تیم اقتصادی اختلافات و نظرات مختلف را زیر نظر آقای معاون اول جمع‌بندی کنند. در دولت قبل مشاور آقای روحانی به یک معنی فرماندهی اقتصاد کشور را بر عهده داشت و در دولت قبل‌تر شخص رئیس‌جمهور این وظیفه را بر عهده داشت./شادا