درگاه نظارت مردمی این سازمان مشتمل بر سه سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات و سوت‌زنی، سامانه ستاد خبری اداره‌کل حراست و نیز سامانه ثبت گزارش تخلف اداری کارکنان است که با هدف بهره‌گیری از ظرفیت نظارت مردمی در جهت ارتقای سلامت و صیانت از حقوق ذی‌نفعان این سازمان طراحی و راه‌اندازی شده است. براساس این گزارش، سازمان تامین‌ اجتماعی به ‌واسطه جامعه مخاطبان بیش از ۴۶میلیون نفری خود، در بیش از ۲۰۰۰ نقطه تماس مستقیم به ارائه خدمت به عموم مردم می‌پردازد. درگاه نظارت مردمی سازمان تامین‌ اجتماعی، با هدف فراهم شدن امکان استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و اطلاع و استفاده عموم مردم از حقوق خود راه‌اندازی شده است. عموم مراجعان به شعب و مراکز درمانی تامین ‌اجتماعی و سایر گروه‌های مخاطبان و ذی‌نفعان سازمان و نیز کارکنان سازمان تامین ‌اجتماعی می‌توانند گزارش‌ موارد احتمالی نیازمند بررسی و رسیدگی در حوزه‌های مختلف ماموریتی این سازمان و زیرمجموعه‌های آن را به ‌صورت کاملا غیرحضوری در این درگاه ثبت و پیگیری کنند.

این درگاه در راستای راهبردهای اصلی مورد توجه در این سازمان مشتمل بر صیانت از حقوق مردم، تسهیلگری در ارائه خدمات، اعلام و تبیین دقیق حقوق مخاطبان و برخورد قاطع با مظاهر فساد طراحی و راه‌اندازی شده و از طریق سایت قابل‌دسترسی است./سازمان تامین‌ اجتماعی