وی ادامه داد: از همین‌رو، موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی در راستای اهداف ماموریتی خود، پژوهشی از نوع نظرسنجی را به‌منظور سنجش «وضعیت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری» به انجام رسانده و بنا دارد تحلیل‌هایی را بر پایه این داده‌های دقیق در اختیار متخصصان و سیاست‌گذاران حوزه‌های مرتبط قرار دهد. کردونی گفت: این سنجش، وضعیت حدود بیش از ۷۰۰ هزار متقاضی بیمه شده تامین‌اجتماعی را که مستحق دریافت این خدمت بوده‌اند را در دو گروه از جامعه هدف یعنی افرادی که پس از درخواست بیمه بیکاری دوباره مشغول به کار شده و افرادی که همچنان بیکار هستند، مورد ارزیابی قرار داده که نتایج به‌دست آمده برای آن‌دسته از افرادی است که همچنان پس از درخواست مقرری بیمه بیکاری، بیکار هستند؛ نکته جالب اینکه ۴/ ۴۰درصد از پاسخگویان در این سنجش، زن و ۶/ ۵۹ درصد مرد بوده‌اند. رئیس موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی اظهار کرد: ۲/ ۲۱ درصد از پاسخگویان مجرد، ۴/ ۷۲ درصد متاهل، ۲/ ۱ درصد همسرشان فوت شده است و ۲/ ۵ درصد نیز از همسران خود جدا شده‌اند. وی با بیان اینکه ۶/ ۲۲ درصد از پاسخگویان دارای «قرارداد دائم» و ۴/ ۷۷ درصد نوع قراردادشان «موقت» بوده‌اند، افزود: ۶/ ۱۳ درصد از پاسخگویان قبلا (پیش از این مورد) مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده و ۴/ ۸۶ درصد آنها قبلا مقرری بیمه بیکاری دریافت نکرده‌اند. همچنین ۷/ ۷۶ درصد از آنها اعلام کردند که خودشان و ۳/ ۲۳ درصد کارفرمایان درخواست بیمه بیکاری را ثبت کرده‌اند. کردونی ادامه داد: براساس این نظرسنجی ۱/ ۷۷ درصد پاسخ‌دهندگان در بخش «خدمات»، ۴/ ۱درصد در بخش «کشاورزی» و ۵/ ۲۱ درصد در بخش «صنعت» مشغول به‌کار بوده‌اند. وی در مورد نوع قرارداد این افراد گفت: ۷۶ درصد به‌صورت تمام‌وقت و ۲۴درصد ساعتی بوده و ۲/ ۵۸ درصد آنها اعلام کرده که کارفرماهایشان نسخه‌ای از قرارداد را به آنها تحویل نداده‌اند. رئیس موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی گفت: ۹/ ۶۱ درصد پاسخگویان، «سرپرست خانوار» بوده‌ و این درحالی است که فقط۱/ ۲۷ درصد پاسخگویان بیان کرده‌اند که فرد دیگری در خانواده آنها «حقوق‌بگیر» است. وی افزود: طبق این نظرسنجی ۴/ ۵۸ درصد پاسخگویانی که همچنان بیکار بوده، «مستاجر» و ۶/ ۴۱ درصد «مالک» هستند. کردونی تصریح کرد: ۹/ ۸۷ درصد از پاسخگویان اظهار کرده‌اند که یارانه ۴۵ هزارتومانی را دریافت می‌کنند و ۶/ ۵۴ درصد نیز یارانه معیشت می‌گیرند. وی اظهار کرد: نتایج تفصیلی این نظرسنجی به‌زودی در اختیار پژوهشگران و سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند