این نظرسنجی نشان می‌دهد ادامه خانه‌نشینی و خود قرنطینگی با نسبت ۳/ ۹۱ درصد، بیشترین میزان موافقت را از سوی پاسخگویان برای کنترل کرونا به خود اختصاص داده است. تعطیلی کافه‌ها و رستوران‌ها (با نسبت ۲/ ۸۲ درصد) نیز از دیگر سیاست‌هایی است که پاسخگویان آنها را برای کنترل شیوع ویروس کرونا مناسب ارزیابی کرده‌اند. شهروندان همچنین از آغاز به کار همه ادارات دولتی به صورت عادی از پایان فروردین (با فراوانی ۱/ ۶۱ درصد) و آغاز به کار عادی همه فعالیت‌های اقتصادی از آخر فروردین (با فراوانی ۴/ ۵۷ درصد) مخالف هستند.

موضوع دیگری که در این نظرسنجی مورد مطالعه قرار گرفته رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که ۵/ ۷۷ درصد پاسخگویان کاملا یا در سطح زیادی خودقرنطینگی را رعایت کرده‌اند. این در حالی است که ۶/ ۶ درصد افراد پاسخگو به میزان کم یا اصلا پایبند به خودقرنطینگی نبوده‌اند. ۶/ ۱۵ درصد پاسخگویان نیز تا حدودی خودقرنطینگی را اجرا کرده‌اند.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند