آرشیو روزنامه شماره ۴۴۰۸ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۴۰۸

  • بحران ارزی؛ علل و راه‌های برون‌رفت

    دکتر هادی صالحی اصفهانی
    جهش‌های پی در پی نرخ ارز در چندین ماه گذشته بار دیگر در حال کشاندن اقتصاد ایران به ورطه یک رکود تورمی عمیق است. این بار اما بحث بر سر علل و راه‌های مقابله با این جهش‌ها داغ‌تر از گذشته است؛ چون روند فعلی تکرار مشکلی است که قرار بود دولت برای مقابله با آن تدبیر کرده باشد. به هر تقدیر، گستردگی این بحث نشان از آن دارد که عوامل زیادی در بروز بحران دخیل هستند.

بیشتر