آرشیو روزنامه شماره ۴۲۵۰ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۲۵۰

  • بازار مسکن و چهار توصیه به دولت

    حمید آذرمند
    آمارها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر با افزایش مواجه شده است. این افزایش قیمت ناشی از تحولاتی هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضای بازار مسکن بوده است. افزایش قیمت مسکن مناطق شهری عمدتا در اثر عواملی مانند دستکاری نرخ سپرده بانکی و همچنین نقدینگی انباشته سال‌های گذشته و جذابیت بالای سوداگری در بازار مسکن رخ داده است.

بیشتر