شرط حضور در کابینه احتمالی مسعود پزشکیان اعلام شد/ این گروه حذف می شوند!

به گزارش اقتصادنیوز ،روز گذشته دفتر رئیس‌جمهور منتخب با انتشار اطلاعیه ای شاخص‌ها و معیارهای تعیین افراد برای حضور در کابینه را منتشر کرد. در این اطلاعیه ۱۸ شاخص و معیار برای انتخاب برترین ها اعلام شده بود.در همین راستا به گزارش اعتماد شهاب طباطبایی دبیرکل حزب ندای ایرانیان با تاکید بر معیارهای اعلام شده توسط رئیس جمهور گفت: کابینه چهاردهم باید کابینه‌ای خالی از سالمندان  و بخش زیادی از وزرای تکراری باشد.

وی در ادامه گفت : افرادی باید به عنوان اعضای کابینه انتخاب شوند که مانند خود رییس‌جمهور و گفتمان خود پزشکیان تخصص، صداقت و شایسته سالاری را مدنظر قرار بدهند و توهم همه‌چیزدانی نداشته باشند.

امیدوارم وزرایی که انتخاب می‌شوند و کابینه‌ای که قرار است به مجلس معرفی شوند، مثل خود پزشکیان توهم تخصص و دانایی نداشته باشند. بنابراین اظهارنظرهای عجیب و غربیی نکنند که مردم را ناامید سازند یا وعده‌هایی مطرح نکنند که نشدنی باشد.

گفتمانی که توسط پزشکیان میان مردم جا افتاد، ضد تبعیض است. ایشان به دنبال تحقق حق و عدالت و در کنار آن آزادی به صورت توأمان است. این گفتمان بسیار جذاب و در عین حال مورد پذیرش اکثریت مردم است. در واقع اعتقاد به عدالت همراه با آزادی مدنظر دکتر پزشکیان است.

بسیاری از ایرانیان پس از انتخابات چشم به روند انتخاب کابینه دوخته‌اند تا به درکی از احتمالات آینده برسند. اسامی افرادی که به عنوان یاران رییس‌جمهور منتشر می‌شود برای مردم مهم است.

من لفظ یاران رییس‌جمهور را به کار می‌برم؛ چون دیگر قرار نیست مانند گذشته، ترکیب کابینه جنسیتی و تنها مجموعه‌ای از مردان باشد. قرار است مردان و زنان کابینه را در دولت آینده ببینیم.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.