زنگ خطر صادرات به بازار عراق به صدا در آمد

یوسف نجفی با تاکید بر اینکه ایفای نقش دیپلماسی اقتصادی اتاق ایران بر عهده اتاق‌های مشترک است ادامه داد: هر روزنه‌ای در نظام بین‌الملل برای ما وجود داشته باشد باید آنجا حضور داشته باشیم. باید برنامه‌ریزی کرده و هدف‌گذاری داشته باشیم. ما می‌خواهیم ارتباط مؤثر و کارآمد بین اتاق و اتاق‌های مشترک برقرار شود تا بتوانیم با همراهی هم برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کنیم.

نجفی با بیان اینکه اتاق‌های مشترک در آموزش و ترویج آموزه‌های تجاری ضعف‌هایی دارند، گفت: اتاق‌های مشترک باید ماموریت محور باشند. در این راستا قرار بر این است که این جلسات، مستمر و به صورت فصلی برگزار شود.

مشروح این گزارش را در اکوایران با تیتر خطر از دست دادن بازار عراق در ماه‌های آینده بخوانید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.