هزینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد

از مجموع رقم هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده، هزار میلیارد تومان مربوط به وزارت کشور و ۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به شورای نگهبان بوده است.

متن مصوبه دولت به شرح زیر است:

سازمان برنامه و بودجه کشور , اقتصاد , جلسات هیئت دولت ,

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.