تراکنش های بانکی اشخاص غیر تجاری بررسی می‌شود؟+سند

 هادی سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی در ابلاغیه ای به  تاریخ ۱۱ تیر ماه به رئیس مرکز دارسی مالیاتی، روند رسیدگی به تراکنش‌های بانکی اشخاص غیر تجاری را مشخص کرد.

این ابلاغیه پیرو نامه ۲۹ خرداد ماه درخصوص از دستور کار خارج نمودن بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی موارد مندرج  در نامه مذکور است.

تراکنش

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.