اتوبوس برقی تهران به پایان تلخش رسید؟ + فیلم

قرار بود تا پایان آبان ماه سال گذشته ۵۰ اتوبوس برقی به ناوگان اتوبوسرانی تهران اضافه شود .بعد از آن اعلام شد که این اتوبوس‌ها ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ به شهرداری داده می‌شود اما اسفند ماه سال گذشته مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی به اکوایران گفته که هنوز این اتوبوس‌ها در گمرک است و هنوز نتوانسته‌اند این اتوبوس‌ها را بیاوردند و بیشتر از ۱۸ دستگاه هم نیست و بخش خصوصی زیر قول خودش‌زده و به تعهداتش عمل نکرده است.

مدیرعامل اتوبوسرانی وعده داده بود که اتوبوس‌های برقی در خط بهارستان – جمهوری مسافران را جا به جا کنند  اما در تابستان  ۱۴۰۳ خبری از تحقق این وعده قدیمی نیست.

مهدی علیزاده درخصوص آخرین وضعیت ورود اتوبوس‌های جدید به پایتخت به رسانه‌ها  می‌گوید :۵۰ دستگاه اتوبوسی که از سال ۱۴۰۰ در قرارداد BOO (قرارداد احداث، تملک و بهره‌برداری) با بخش خصوصی قرار بود طی دو سال به شهرداری تحویل شود هنوز عملیاتی نشده و بخش خصوصی به تعداتش عمل نکرده و قرار داد در شرف فسخ است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.