ابلاغیه مهم مخبر/ اساسنامه خانه ملی گفتگوی آزاد ابلاغ شد

محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «تأیید کلیات اساسنامه خانه ملی گفت‌وگوی آزاد و انتخاب مدیر آن» را برای اجرا ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است:

ماده واحده «تأیید کلیات اساسنامه خانه ملی گفت‌وگوی آزاد و انتخاب مدیر آن» که در جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

خانه ملی گفت و گوی آزاد
نهاد ریاست جمهوری
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده «تأیید کلیات اساسنامه خانه ملی گفت‌وگوی آزاد و انتخاب مدیر آن» که در جلسه ۹۰۱ مورخ ۲۹‌‌/۰۳‌‌/۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده - با استناد به تصمیم جلسه ۸۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر لزوم بازنگری و به‌روزرسانی اساسنامه خانه ملی گفت‌وگوی آزاد (مصوب جلسه ۵۹۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و ضرورت تشکیل و فعالیت آن، کلیات پیش‌نویس اساسنامه خانه ملی گفت‌وگوی آزاد، تأیید و آقای حسن رحیم‌پور ازغدی به‌عنوان مدیر این خانه انتخاب می­‌گردد.

تبصره- تصویب مفاد پیش‌نویس اساسنامه مذکور، به شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی تفویض می‌گردد».

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.