مرگ مادران ناشی از بارداری نزولی شد

محمدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد مرگ مادران ناشی از بارداری پرخطر استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ۱۳.۷ درصد کاهش داشته است.

او افزود: بارداری‌های پرخطر طیف وسیعی از بارداری را شامل می‌شود؛ در واقع هر شرایطی غیر از شرایط فیزیولوژیک و عادی که در بارداری پیش می‌آید، مادر را در این طیف قرار می‌دهد.

محمدی اظهار کرد: به دنبال این هستیم که امسال با افزایش سطح و تعداد مراقبت‌ها، آمار مرگ مادران باردار در شهر‌های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی به صفر برسد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تصریح کرد: کاهش میزان مرگ و میر مادران یکی از شاخص‌های مهم توسعه و سلامتی جوامع از سوی سازمان بهداشت جهانی در نظر گرفته شده است.

او گفت: با ارتقای کیفیت خدمات درمانی برای مادران باردار شاهد ارتقای این شاخص‌ها بوده‌ایم به طوری که تعداد مرگ و میر مادران باردار پارسال در خراسان جنوبی یک مورد بوده است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.