محسن رضایی به انصراف کاندیداها واکنش نشان داد+ متن

محسن رضایی نسبه به انصراف کاندیداهای ریاست جمهوری واکنش نشان داد.

محسن1

محسن2

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.