پورمحمدی: با رفتار عامرانه ادعای خدمت محقق نمی‌شود

 مصطفی پورمحمدی در مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری گفت:‌ رفتار ما آمرانه است و با رفتار آمرانه ادعای خدمت محقق نمی شود.

وی افزود: مردم این را می دانند و شعار عدالت و ادعای آن به این راحتی نیست و هزینه هم دارد.

پورمحمدی گفت: وضعیت فعلی باید با بهره‌گیری از امکانات موجود بهبود یابد. کسانی که می‌خواهند اصلاحات انجام دهند باید ساختار اداری را خوب بشناسد. 

وی گفت: مسائل را به مدیران دسته سوم و چهارم سپرده‌ایم. باید دولت را چابک‌سازی کنیم. کسی که می‌خواهد اصلاحات اساسی انجام دهد باید روش‌ها را بلد باشد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.