مصرف پیاز ریشه‌زده خطرناک است؟

پیاز‌ها جزء سبزیجاتی هستند که در اکثر غذا‌ها استفاده می‌شوند و در کل دنیا استفاده‌های مشابه و مشترک دارند؛ به خاطر همین نگهداری از آن‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد. انواع مختلفی از پیاز‌ها وجود دارد. گاهی اوقات رنگ پیاز‌ها زرد، سفید و گاهی اوقات بنفش است.

مراقب کپک‌ها باشید

معمولا کپک‌ها خودشان را روی سطح پیاز نشان می‌دهند و شبیه به لکه‌های سیاه هستند که خیلی‌ها آن‌ها را با آلودگی مانند گِل اشتباه می‌گیرند، اما این‌ها در واقع کپک‌هایی هستند که روی سطح پیاز رشد کرده اند. اگر پیاز ضربه ببیند و به درستی از آن نگهداری نشود، در چنین حالتی اگر وسط پیاز را هم باز کنید، متوجه وجود این کپک‌ها می‌شوید.

ریشه زدن پیاز

زمانی که پیاز سبز می‌شود و دوباره ریشه می‌زند، نشان دهنده این است که مدت زمان زیادی گذشته و از آن استفاده نکرده اید. این پیاز برای مصرف، خطر خاصی ایجاد نمی‌کند، اما بدلیل این که کهنه شده، ممکن است طعم و بوی خوبی نداشته باشد.

قسمت‌های نرم بعد از ضربه خوردن

گاهی اوقات پیاز از دست تان می‌افتد و قسمت‌هایی از آن له و نرم می‌شود و آسیب می‌بیند. در چنین حالتی باید قسمت نرم را جدا کنید یا به طور کل آن پیاز را کنار بگذارید، زیرا خاصیتش خیلی زیاد نخواهد بود و طعم خوبی هم نخواهد داشت.

حواس تان به داخل پیاز باشد

گاهی اوقات بیرونِ پیاز خیلی تمیز و شفاف است، اما داخل آن خراب می‌باشد. در چنین حالتی فقط باید پیاز را بو کنید. اگر داخل آن خراب باشد، بویی شبیه به بوی فاسد شدن و خرابی خواهد داشت؛ البته سالم‌ترین پیاز هم بوی خوشایندی ندارد، اما بوی خرابی و فاسد؛ نشان دهنده این است که داخل پیاز اوضاع خوب نیست.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.