محمد رویانیان: معتقد به دولت پاسخگو هستم

اوطلب چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه معتقد به دولت پاسخگو هستم، گفت: هر سه ماه یک بار آماده پاسخگویی شفاف هستم.

محمد رویانیان افزود: در نظم جدید جهانی که در حال تغییر است، افول نظام اقتصادی و سیاسی از اروپا به سمت آسیا در حال گسترش است و ما باید ایرانی قوی و نوین در جهان جدید با تکیه بر مردم کشور ایجاد کنیم.

داوطلب چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: ما در رسیدن به آرمان‌های انقلاب و ایستادگی در برابر امپریالیسم موفق بوده‌ایم؛ ما استقلال و آزادی‌مان را حفظ کرده‌ایم.
رویانیان تصریح کرد: معتقدم در نظام مدیریتی کشور دشمن ما عدم کارکرد درست و مدیریت اشتباه و ساختار غلط مدیریتی کشور است از این رو باید نظام مدیریتی کشور تغییر کند.

وی با بیان اینکه باید اقتصاد کشور کاملا مردمی شود، گفت: حکومت دولت بر اقتصاد بر پایداری اقتصادی آسیب می‌زند.

داوطلب چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: طبقه‌بندی اجتماعی باید تغییر کند، معلمان، کارگران، مدافعان، پرستاران باید در ۵ رتبه اول طبقه‌بندی قرار گیرند.

رویانیان با بیان اینکه معتقد به دولت پاسخگو هستم، گفت: هر سه ماه یک بار آماده پاسخگویی شفاف هستم.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.