مقصران احتمالی سیل مشهد شناسایی می‌شوند

محمدحسین درودی اظهار کرد: شناسایی مقصران احتمالی سیل بر اساس بازدیدهای میدانی و مستندات موجود در دستگاه‌های متولی برای اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار دارد.

خبر مرتبط
آمار جان باختگان سیل مشهد به ۹ نفر رسید

سرپرست اداره کل مدیریت بحران خراسان رضوی گفت: آمار جان باختگان سیل خراسان رضوی به ۹ نفر رسید.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی بیان کرد: با مقصران اعم از نهادهای عمومی یا غیر عمومی و اشخاص حقوقی و حقیقی احتمالی بدون تبعیض برخورد خواهد شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.