صدور مجوز تغییر کاربری در این اراضی ممنوع شد

علیرضا گودرزی اظهار داشت: حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن آن از اولویت‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشور است.

خبر مرتبط
وزارت راه به روستائیان اراضی مسکونی می‌دهد؟

وزیر راه و شهرسازی گفت: تعداد اراضی مسکونی که به متقاضیان در قالب مهاجرت معکوس تحویل داده می‌شود، تا تابستان به یک میلیون قطعه خواهد رسید‌.

وی افزود: حفظ کاربری، یکپارچگی اراضی و جلوگیری از تفکیک و افراز به منظور بهینه‌سازی زیرساخت‌های تولید محصولات کشاورزی انجام می‌شود و مورد تأکید سازمان امور اراضی کشور است؛ بنابراین ضروری است از صدور مجوز تغییر کاربری در اراضی یکپارچه خودداری شود.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: متقاضیان این‌گونه طرح‌ها حسب مورد به شهرک‌های صنعتی و کشاورزی هدایت شوند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.