اولین واکنش مهدوی به نامه تشکل ها به رهبری

احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص نامه تشکل‌ها به رهبری گفت: محتوای این نامه پیش از این نزد رهبری برده شده و اتفاقا موارد آن تا حدود زیادی مرتفع شده است.

مهدوی ابهری ادامه داد: موارد مطرح شده در خصوص عدم اطلاع انجمن‌ها از خطاب نامه و امضای آن کذب می‌باشد و این موضوع که امری کارشناسی و اقتصادی بوده ارتباطی به بورس کالا ندارد.

دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی افزود: رسانه‌ها به جای حاشیه‌سازی باید به دنبال همدلی باشند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.