روسیه، آمریکا را نقره داغ کرد / وتو پیش‌نویس یک قطعنامه

سیزده عضو شورای امنیت به این پیش‌نویس رای مثبت داده و چین تنها کشوری بود که به آن رای ممتنع داده بود.

پیش از به رای گذاشته شدن این پیش‌نویس، چین و روسیه خواستار اعمال اصلاحاتی در آن شده بودند که خواستار ممنوعیت قرارگیری هرگونه سلاحی در فضا می‌شد.

این اصلاحیه با هفت رای موافق، هفت رای مخالف و یک رای ممتنع نتوانست به تصویب برسد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.