دولت کویت استعفا کرد

این اقدام در راستای اجرای ماده ۵۷ قانون اساسی کویت انجام شده است.

تشکیل مجدد کابینه در آغاز هر دوره جدید قانونگذاری مجلس امت (پارلمان ) انجام می‌گیرد.

طبق اصل۵۷ قانون اساسی کویت، با برگزاری انتخابات مجلس و انتخاب نمایندگان جدید، دولت وقت باید استعفای خود را تقدیم امیر این کشور کند تا وی دوباره نخست‌وزیر مستعفی و یا فرد جدیدی را به عنوان نخست‌وزیر جدید برای گرفتن رای اعتماد به مجلس جدید معرفی کند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.