مقصد محبوب پرستاران برای مهاجرت کجاست؟

مهاجرت پرستاران در حالی اتفاق می‌افتد که قرار بود وزارت بهداشت در طی سال‌های ۱۳۹۹ تا سال جاری، ۱۲ هزار پرستار استخدام کند که هنوز با این رقم فاصله بسیاری است. 

طبق آخرین آمار منتشر شده از رصدخانه مهاجرت ایران در زمستان ۱۴۰۱، ایران هفدهمین کشور دانشجوفرست دنیا بود.

همچنین بررسی های رصد خانه مهاجرت نشان می دهد که براساس آخرین آمار منتشر شده (در سال ۲۰۲۱) ایران در میان ۲۳۲ کشور رتبه ۵۴ را مهاجر فرستی کسب کرده است. 

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر دستمزد پایین کادر درمان را از ایران فراری داد/ مقصد محبوب پرستاران کجاست؟

بخوانید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.