سبد معیشت بلا تکلیف ماند/نمایندگان کارگران دست خالی بازگشتند

نماینده کارفرما در شورای عالی کار خبرداد که سومین نشست شورای عالی کار بدون نتیجه در تعیین سبد معیشت و حداقل مزد برگزار شد.

داود جوانی نماینده کارفرما در شورای عالی کار ،‌ با بیان این که سومین جلسه شورای عالی کار با دستور کار حداقل مزد امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند برگزار شد،‌گفت: این نشست هم بدون نتیجه در تعیین سبد معیشت خانوار کارگری و حداقل مزد به پایان رسید.وی گفت: قرار شد نشست بعدی شورای عالی کار روز شنبه ۲۶ اسفند با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده برگزار می‌شود.

خبر مرتبط
تعیین تکلیف سبد معیشتی کارگران / عزم جدی بر تایید سبد 21 میلیونی

جلسه دستمزد شورای عالی کار در حالی امروز برگزار می‌شود که نمایندگان کارگری سبد مطلوب را شایسته جامعه کارگری دانسته و بر موضع خود مبنی بر رقم ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران پافشاری دارند.

جوانی این را هم خاطرنشان کرد چون بین گروه کارگری و کارفرمایی توافقی در مورد سبد معیشت حاصل نشد، قرار شد روز شنبه مستقیم روی حداقل مزد کارگران بحث شود. نماینده کارفرما در شورای عالی کار گفت: در نشست امروز 4 نماینده کارگر،‌3 کارفرما،‌وزیرکار و معاون روابط کار،‌ نماینده وزیر اقتصاد،‌ن ماینده وزیر صمت و نماینده رئیس سازمان استاندارد حضور داشتند و ترکیب شورا کامل بود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.