این مردان افسردگی بعد از زایمان می گیرند

 فیروزه روستا که در برنامه تلویزیونی «ماه‌ترین» صحبت می‌کرد ادامه داد: شایدبه لحاظ آماری نسبت افسردگی پس از زایمان در مردان و زنان یکی نباشد اما به نسبتی این اتفاق برای مردان می‌افتد و برای همین مردان هم در طول بارداری زنان باید تحت آموزش قرار بگیرند.

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.