خبر خوش وزیر رئیسی در آستانه سال نو

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ۹۰ میلیون یورو برای تجهیز آزمایشگاه‌ها تخصیص داده شده است. بخش اول واریز شده و بخش دوم اعتبارات تا پیش از پایان سال ۱۴۰۲ به دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود.

وی افزود: بخش اول اعتبارات برای تجهیز آزمایشگاه ها به دانشگاه ها پرداخت شده است، بخش دوم واریزی ها قول داده شده تا پیش از پایان سال ۱۴۰۲ به دانشگاه ها پرداخت شود.

زلفی گل گفت: این اعتبارات برای تجهیز آزمایشگاه ها ۹۰ میلیون یورو بوده است که ۴۵ میلیون یورو در بخش اول پرداخت شده و ۴۵ میلیون یورو دیگر در بین دانشگاه های کشور به زودی توزیع می‌شود.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.