آغاز به کار «سمپاد عشایری» از سال آینده

 علی تیرگیر  با اشاره به مطالبه وزیر آموزش و پرورش برای تاسیس مدارس سمپاد عشایری گفت: در همین راستا مذاکراتی با سمپاد صورت گرفته و در این زمینه تلاش می‌شود از تجربه موفق استان فارس استفاده کنیم چرا که این استان دارای مدرسه تیزهوشان عشایری است.

وی با تاکید بر اینکه در صدد ایجاد مدارس سمپاد عشایری در استانهای دارای ظرفیت هستیم در خصوص تامین نیروی انسانی برای چنین مدارسی افزود: با هم‌افزایی معاونت ابتدایی و همچنین سازمان استعدادهای درخشان، هم در بحث فضا و تجهیزات و هم تامین نیروی انسانی متخصص، تمهیداتی اندیشیده خواهد شد.

بنابر اظهارات تیرگیر، استارت این طرح در مهرماه سال آینده در یکی دو استان دارای ظرفیت ایجاد مدرسه سمپاد عشایری، زده می‌شود.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته صحرایی وزیر آموزش و پرورش در نشست هیات امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از پیگیری تاسیس مدارس سمپاد عشایری خبر داده و گفته بود: «طرح تاسیس مدارس عشایری سمپاد به صورت علمی و دقیق بررسی و برای تحقق عدالت آموزشی پیگیری می‌شود.»

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.