گزارش مرکز آمار از تورم ماهانه مواد غذایی اقشار کم‌درآمد جامعه

منفی بودن تورم ماهانه مواد غذایی به این معنا است که متوسط قیمت مواد غذایی مصرفی خانوارها در بهمن‌ نسبت به دی ارزان شده است.

خبر مرتبط
ناگفته‌های مهار تورم

درحالی‌که ایران پنجمین دهه متوالی از تورم مزمن را پشت سر می‌گذارد، سایر کشورهای جهان موفقیت خود در مهار تورم پساکرونایی را تجربه می‌کنند. سوال مهمی که درباره اقتصاد ایران وجود دارد این است که ابزارهای مهار تورم در سایر کشورها چه تفاوتی با ایران دارد و آیا ما می‌توانیم در مهار تورم از این ابزارها بهره ببریم؟ به نظر می‌رسد که اگر اهدافی مغایر با ظرفیت‌های ابزار پولی از سوی نهادهای فراتر از بانک مرکزی تحمیل نشود، ابزارهای متعارف سیاست پولی در ایران نیز بتواند با وجود ناترازی در سیستم بانکی، نرخ تورم را به شکل چشم‌گیری کاهش دهد. با این حال، نکته مورد تاکید اقتصاددانان این است که این سیاست‌ها تحت تاثیر اعتبار سیاستگذار است؛ اعتبار سیاستگذار و تحقق وعده‌هایش کارآیی سیاست پولی و هدف‌گذاری تورم را افزایش می‌دهد و با افت اعتبار سیاستگذار، چالش‌های متعددی برای بانک مرکزی به‌وجود می‌آید. «دنیای‌اقتصاد» در یک پرونده، بایدها و نبایدهای سیاستگذاری مهار تورم در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه مواد غذایی برای دهک اول (کم‌درآمدترین اقشار جامعه) منفی ۱.۷ درصد، دهک دوم منفی ۱.۱ درصد و دهک سوم منفی ۰.۹ درصد بوده است.

در این سه دهک درآمدی، مواد غذایی سهم بیش از ۴۰ درصد در سبد کالای خانوارها دارد و منفی شدن تورم ماهانه مواد غذایی این دهک‌ها خبر مثبتی ازلحاظ افزایش قدرت خرید محسوب می‌شود.

خبر مرتبط
خبر مهم خاندوزی درباره قیمت بنزین و تورم سال آینده

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده ندارد اما برنامه‌های غیرقیمتی برای کنترل ناترازی در بخش انرژی خواهد داشت.

خبر خوب دیگر آن‌که آهنگ منفی شدن تورم ماهانه مواد غذایی ۳ دهک پایین درآمدی، در بهترین وضع خود از اواسط سال ۱۳۹۸ تاکنون محسوب می‌شود.

از شهریور ۱۳۹۸ تاکنون هیچ‌گاه تورم ماهانه مواد غذایی ۳ دهک کم‌درآمد تا این حد کاهشی نشده بود و این شاخص برای اقشار کم‌درآمد به کمترین رقم خود در ۵۲ ماه اخیر رسید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.