ساخت روزانه هشت مدرسه در کشور

رضا مرادصحرایی اظهار کرد: نیروی کار متخصص از نیازهای اساسی کشور است که وزارت آموزش و پرورش در این راستا بنا دارد تا هنرجویان بیشتری را در هنرستان‌ها جذب کند.

وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: ۴۰ درصد از دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم، هنرستانی‌ها هستند که با برنامه‌ریزی منسجم قصد داریم تا این آمار را به ۵۰ درصد برسانیم. صحرایی تاکید کرد: سیاست هنرستان سازی می‌بایست در اولویت اصلی توسعه مدارس قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش ابراز کرد: درحال حاضر روزانه ۸ مدرسه در کشور ساخته می‌شود که این موضوع نمایانگر این است که کشور به سمت مدرسه‌سازی سوق پیدا کرده است.

صحرایی خاطرنشان کرد: از شروع دولت سیزدهم و طی دو سال اخیر، بیش از ۶۹۰۰ مدرسه در مجموع در سراسر کشور تکمیل، تجهیز و به بهره‌برداری رسیده است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.