به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

صرافی بانک ملی 123

براین اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۴۲,۴۹۷ (چهل و دو هزار و چهارصد و نود و هفت تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۴۲,۹۲۶ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و شش تومان) اعلام شد.

همچنین قیمت خرید یورو ۴۶,۴۶۸ (چهل و شش هزار و چهارصد و شصت و هشت تومان) و قیمت فروش یورو ۴۶,۹۳۸ (چهل و شش هزار و نهصد و سی و هشت تومان) است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.