کمبود پزشک زن در این کشور بیداد می کند

«قلندر عباد» وزیر بهداشت دولت طالبان در جریان سفر به ولایت ارزگان در یک نشست خبری گفت سراسر ولایات افغانستان با کمبود پزشک زن مواجه است.

وی افزود: این وزارتخانه در نظر دارد مشکل کمبود پزشکان زن در افغانستان را حل کند و به همین منظور 200 کارمند زن را برای برنامه‌های فوق تخصص معرفی کرده است.

وزیر بهداشت طالبان اضافه کرد: هیئت حاکمه در دو سال گذشته نیز برنامه‌های زیادی در زمینه آموزش پرستاران و قابله‌های زن در افغانستان راه‌اندازی کرده است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.