بریکس روی دور تند/ نوبت به روسای مجالس بریکس رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی دنیای اقتصاد به آفریقای جنوبی رئیس مجلس آفریقای جنوبی در افتتاحیه نهمین مجمع پارلمانی گروه بریکس گفت: مجمع پارلمانی به عنوان یک بن سازه برای رایزنی ایجاد شده و اهمیت جهانی دارد.

 او ادامه داد: امروز دنیای ما نیازمند همکاری است و این نیاز در هیچ دوره ای پیش از این واضح نبوده است. روسای محترم مجالس این مجمع اهمیت بسزایی برای نظارت بر اقدامات اجرایی دولت های ما دارد تا بتوانیم همکاری پایداری را در میان ملل مختلف داشته باشیم.

gUAQr3iAdjYN

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.