پوستر عجیبی که انگلیس بعد از اشغال ایران منتشر کرد + عکس

سوم شهریور سال ۱۳۲۰ ایران که در جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرده بود در شهریوماه ۱۳۲۰ شمسی توسط انگلیس و شوروی اشغال شد و رضاخان با دستور انگلیسی‌ها و با همان سبک و سیاق ظهورش، از میان رفت.

وی بدون لحاظ آینده ملت ایران، فرار را بر قرار ترجیح داد و پسرش محمدرضا به پادشاهی رسید.

 
 
 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.