روسیه پهپادهای ایرانی را کپی زد

روسیه پهپادهای ایرانی را کپی زد. در حاشیه ARMY۲۰۲۳ نمایشگاهی از تجهیزات غنیمتی به دست آمده در جنگ اوکراین برپا کرد. از جمله تجهیزات همین بیرقدار TB۲ ترکیه است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.