به گزارش دنیای اقتصاد، در آخرین روز کاری هفته قیمت طلا پایین آمد و قیمت سکه بالا رفت.

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۷۵ (یک هزار و نهصد و هفتاد و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۷۵ -۶.۲۰ -۰.۳۲ 15:00
۱,۹۸۱ -۷.۸۰ -۰.۴ روز قبل
۱,۹۸۹ -۲۸.۴۰ -۱.۴۳ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۹۹,۸۰۰ (دو میلیون و چهارصد و نود و نه هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۹۹,۸۰۰ -۱۲,۵۰۰ -۰.۵۱ 17:23
۲,۵۱۲,۳۰۰ -۵۴,۰۰۰ -۲.۱۵ روز قبل
۲,۵۶۶,۳۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۱.۰۷ ۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۸۲۸,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۲,۳۵۲ (چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۳۵۲ ۰ ۰ 16:16
۴۲,۳۵۲ ۰ ۰ روز قبل
۴۲,۳۵۲ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۵,۸۲۹ (چهل و پنج هزار و هشتصد و بیست و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵,۸۲۹ ۲۶ ۰.۰۵ 17:20
۴۵,۸۰۳ -۲۹۲ -۰.۶۴ روز قبل
۴۶,۰۹۵ ۱۲۲ ۰.۲۶ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۱۶ درصدی، از ۵۲,۷۶۶ (پنجاه و دو هزار و هفتصد و شصت و شش ) تومان به ۵۲,۶۸۵ (پنجاه و دو هزار و ششصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۶۸۵ -۸۱ -۰.۱۶ 17:20
۵۲,۷۶۶ -۲۳۷ -۰.۴۵ روز قبل
۵۳,۰۰۳ ۲۱۲ ۰.۳۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۱,۵۳۲ (یازده هزار و پانصد و سی و دو ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۱,۴۴۲ (سی و یک هزار و چهارصد و چهل و دو ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 30,387,000 (سی میلیون و سیصد و هشتاد و هفت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.29 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۳۸۷,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۰.۲۹ 17:23
۳۰,۲۹۷,۰۰۰ -۱,۱۰۴,۰۰۰ -۳.۶۵ روز قبل
۳۱,۴۰۱,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰ ۰.۷ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۷,۱۵۰,۰۰۰ (هفده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۷,۱۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۳ 16:16
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ -۸۵۰,۰۰۰ -۴.۹۵ روز قبل
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۲۷ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۴۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۴۷۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و هفتاد هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.