تصویر سردار سلیمانی روی دیوار مرزی لبنان و اسرائیل

یکی از این تصاویر، نگاه سردار سلیمانی به مرزهای فلسطین و اسرائیل بود.

عکس سردار سلیمانی روی دیوار مرزی لبنان و اسرائیل

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.