بی.بی.سی گزارش داد، پیام مفصل ۱۴ ماده‌ای عید "هبت‌الله آخوندزاده"، رهبر طالبان که به مناسبت عید فطر منتشر شده است، بر عدم مداخله جامعه جهانی در حکومتداری طالبان تاکید کرده و در آن آمده است: «همانگونه که افغانستان نمی‌خواهد در امور داخلی هیچ کشوری مداخله کند، تأکید می‌کند که دیگر کشورها نیز در مسایل و امور داخلی ما مداخله نداشته باشند که انجام این کار هم به نفع جهان و هم به نفع افغانستان است.

طالبان فعالیت های آموزشی در این شهرها را ممنوع کرد

در حالی که رویارویی حکومت طالبان با سازمان ملل در مورد کار زنان سبب خانه‌نشینی سایر کارکنان و تعطیلی موقتی برخی فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان شده است، رهبر طالبان تاکید کرده که «آبادی افغانستان مسئولیت خود افغان‌هاست، باید از دیگران امید نداشته باشیم».

او به ویژه تاکید کرده که «در این خصوص تاجران ملی و سرمایه‌داران کشور نسبت به دیگران ملکفیت بیشتر دارند که امارت اسلامی [طالبان] با آنان همکاری کامل و کمک می‌نماید.»

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.