قیمت ۲۵ محصول پرمصرف در میادین تره‌بار پایین آمد

در نرخنامه فلفل کاپی با کاهش قیمت ۳۹۰۰ تومان و بادمجان، پیاز و سبزی با کاهش ۲۰۰ تومان، به ترتیب بیشترین و کمترین کاهش قیمت را داشتند.

بررسی نرخنامه‌های سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران نشان می‌دهد که بیشتر محصولات پرمصرف طی یک هفته اخیر، با کاهش یا ثبات قیمت همراه بودند.

قیمت انواع اقلامی که در میادین میوه و تره‌بار کاهش قیمت داشتند، به شرح زیر اعلام شد:

۱- انواع فلفل کاپی با ۳۹۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲۸ هزار تومان

۲- سیر خشک با ۳۱۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲۹۹۰۰ تومان

۳- فلفل دلمه رنگی با ۳ هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲۸ هزار تومان

۴- خیار سالادی با ۲۵۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۹۵۰۰ تومان

۵- سبزی پاک کرده با ۲ هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲۷ تومان

۶- سیب‌زمینی انباری با ۲ هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۰۹۰۰ تومان

۷- کلم رومانسکو با ۲ هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲۸۰۰ تومان

۸- کلم قمری با ۱۹۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۸ هزار تومان

۹- خیار رسمی و رویال با ۱۴۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۴۵۰۰ تومان

۱۰- سیب زمینی ریز با هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۶ هزار تومان

۱۱- فلفل دلمه سبز با هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲۸ هزار تومان

۱۲- تره فرنگی با هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۸۵۰۰ تومان

۱۳- کاهوی فرانسوی با هزار تومان کاهش قیمت، هر بسته ۳۳ هزار تومان

۱۴- چغندر برش با هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان

۱۵- شلغم با هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۸۹۰۰ تومان

۱۶- خیار بذر کوتاه اصفهان با ۹۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲۴ هزار تومان

۱۷- سیر تازه با برگ با ۵۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۱۵۰۰ تومان

۱۸- سیر تازه بدون برگ با ۵۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲۳ هزار تومان

۱۹- خیار گلخانه‌ای با ۴۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲۴۵۰۰ تومان

۲۰- بادمجان با ۲۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۳۲۰۰ تومان

۲۱- بادمجان دلمه با ۲۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۴۲۰۰ تومان

۲۲- انواع پیاز غیرتنطیم بازاری با ۲۰۰ تومان کاهش قیمت هر کیلوگرم ۱۶۷۰۰ تومان

۲۳- انواع سبزی جور با ۲۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۶۵۰۰ تومان

۲۴- سبزی نعنا جعفری با ۲۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۶۵۰۰ تومان

۲۵- کدو مسمایی با ۲۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۲۲۰۰ تومان

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.