بستری شدن مهدی چمران در بیمارستان صحت دارد؟

ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در باره وضعیت سلامت مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و خبر بستری آن در بیمارستان گفت: من مستقیم هنوز با ایشان صحبت نکرده ام ولی خبر بستری شدن ایشان صحت ندارد.

وی افزود:  مشکل در حد مراجعه به بیمارستان بوده و بستری نشده اند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.