آقای رئیسی جمهور جریمه شد

بر اساس این گزارش، دادگاه فرانسه ماکرون را ۱۰ میلیون یورو جریمه گرده و هشدار داد که در صورت عدم اقدام سریع برای مقابله با آلودگی هوا، این حکم را طی ماه‌های آینده اجرایی خواهد کرد.

این حکم توسط دادگاه عالی که پرونده محیط زیست دولت فرانسه را زیر نظر دارد، صادر شده است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.