اعتراض شدید سران عشایر و نخبگان خوزستان به جهانگیری + فیلم

روز جمعه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به خوزستان رفت و با سران عشایر و نخبگان در مورد مشکلات خوزستان جلسه ای را برگزار کرد.

در این جلسه انتقادات و اعتراض های شدیدی نسبت به عملکرد دولت در استان خوزستان مطرح شد.

در نهایت محسن حیدری نماینده خوزستان در خبرگان و امام جمعه موقت اهواز معترضین را آرام کرد و خود با حضور در تریبون، ضمن تأکید بر «احترام میهمان»، انتقاداتش از عملکرد دولت های مختلف در خوزستان را بیان کرد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.