مالیات حقوق در سال 1400 چقدر است؟ + جدول

این رقم برای سال جاری ۳۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که رقم ماهیانه در سطح سه میلیون تومان را دربرمی‌گرفت. بنابراین رقم معافیت مالیاتی برای سال آینده حدود ۳۳ درصد افزایش‌یافته است.

اهمیت خط معافیت مالیاتی

خط معافیت مالیاتی باهدف کمک به بهبود شکاف طبقاتی در نظر گرفته می‌شود. در دهه‌های گذشته این نرخ بر پایه خط فقری تعیین می‌شد که بانک مرکزی برای یک زندگی  حداقلی محاسبه می‌کرد. اما در سال‌های گذشته با کاهش درآمدهای نفتی و رویکرد درآمدی به مالیات، مبنای این خط معافیت ظاهراً تغییر کرده است.

برخی کارشناسان می‌گویند به دلیل فقدان رویکرد سیاستی بر مالیات و سلطه نگاه درآمدی در تعیین مالیات بر حقوق و دستمزد، مبنا درآمد است نه شئون دیگر مالیات ازجمله کمک به باز توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی.

به همین دلیل در تعیین برخی ارقام کلیدی در حوزه مالیات ازجمله نرخ معافیت مالیاتی مبنای پایه بر اساس چانه‌زنی و جنبه درآمدی تعیین می‌شود نه دیدگاه کارشناسی.

 
 

شنیده‌های اقتصاد نیوز حکایت از آن دارد برای سال آینده نیز از بین پیشنهادهای معافیت مالیاتی 6 میلیون تومانی در ماه(سالانه 72 میلیون تومان) و چند عدد دیگر، پایین‌ترین عدد 4 میلیون تومان در بودجه گنجانده‌شده است. دلیل تصویب چنین عددی، امکان بیشتر درآمدزایی برای دولت بوده است. این در حالی است که به دلیل فشارهای تورمی و هزینه‌های بالای حقوق بگیران ثابت برخی کارشناسان اعتقاددارند خط معافیت مالیاتی باید در سطوحی بالاتری از چهار میلیون تومان قرار می‌گرفت تا به بهبود شکاف طبقاتی کمک می‌کرد.

سهم مالیات حقوق از کل مالیات

از مجموع درآمدهای مالیاتی دولت، درمجموع مالیات بر حقوق سهم نزدیک به 20 درصد را دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد عملکرد این بخش در 11 ماه سال جاری 20 هزار میلیارد تومان بوده است که نزدیک به 19 درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی وصول‌شده را تشکیل می‌دهد.

برای روشن شدن مقیاس و جایگاه مالیات حقوق در سبد درآمدی دولت کافی است این سهم با سهم مالیاتی اصناف مقایسه شود. در 11 ماه گذشته درآمد دولت از محل مالیات مشاغل 11 هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی 9 هزار میلیارد تومان کمتر از مالیات کارکنان دولت و بخش خصوصی.

J10

مالیات حقوق در سال 1400 چقدر است؟

در سال آینده معافیت مالیاتی برای کارکنان 4 میلیون تومان در نظر گرفته‌شده است. درواقع کارکنان با هر حقوقی از پرداخت مالیات برای 4 میلیون تومان از درآمد خود معاف هستند.

اما مازاد بر این رقم در شش پله طبقه‌بندی‌شده است. هر طبقه نرخ مالیاتی مشخصی دارد. حقوق بالای 4 میلیون در این پله­ها قرار می‌گیرد و مشمول مالیات می‌شود. برای مثال اگر کارمندی 5 میلیون تومان حقوق ماهیانه دارد، به دلیل معافیت 4 میلیونی فقط برای یک‌میلیون تومان آن مالیات می بپردازد. درآمد یک‌میلیونی در طبقه اول قرار می‌گیرد و نرخ مالیات آن 10 درصد است. بنابراین حقوق 5 میلیونی در سال آینده 100 هزار تومان مالیات می بپردازد. به همین ترتیب هر چه درآمد بالاتر رود میزان مالیات پرداختی نیز بالاتر می رود. برای نمونه اگر فردی در سال آینده 9 میلیون تومان درآمد داشته باشد، در پله دوم مالیاتی قرار می‌گیرد. در این حالت 4 میلیون تومان از درآمد معاف از مالیات است، اما درآمد باقی مانده به این شکل مشمول مالیات می‌شود؛ چهار میلیون تومان مشمول نرخ 10 درصد و یک‌میلیون تومان مشمول نرخ 15 درصدی. نرخ مالیاتی برای حقوق­های بالاتر به شکل تصاعدی بالا می­رود، تا جایی که در پله ششم، به ازای هر یک ریال مازاد بر 32 میلیون تومان، حقوق­بگیر بابتش 35 درصد مالیات پرداخت خواهد کرد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.