عکسی از فرش ایرانی در کاخ اصلی سلطان عمان
 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.