غریب آبادی با اشاره به اینکه حفاظت از اطلاعات محرمانه در مباحث مربوط به مقررات داخلی آژانس، از مدت ها قبل به عنوان یک مسئله اساسی مطرح بوده است، گفت: با این وجود، علیرغم مقررات هنجاری موجود، نشت یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات محرمانه آژانس در دو دهه گذشته، چالشی اساسی در روابط میان آژانس و جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی تاکید کرد: طی دو دهه گذشته، نگرانی های ایران در مورد عدم اجرای مناسب تعهدات مربوط به محرمانگی، به طور مکرر یادآوریشده اند که هنوز بطور مناسبی مورد رسیدگی واقع نشده اند. به اینکه نشت اطلاعات به رسانه ها عموما از سوی کشورها انجام میشود، اما بدون شک، آژانس مسئول حفظ و حراست از اطلاعات محرمانه است و باید سیاست ها، طرح ها و فرآیندهای لازم را برای رفعنگرانی ها وضع نماید یا در وضعیت موجود تجدیدنظر نماید. 

غریب آبادی افزود: به دلیل دامنه وسیع فعالیت های هسته ای ایران در حوزه های مختلف و فعالیت های راستی آزمایی گسترده آژانس درایران و همچنین گزارش های تفصیلی تهیه شده توسط آژانس در مورد نتایج فعالیت های راستی آزمایی، افشای اطلاعات محرمانهپادمانی خسارت های تجاری، فناوری، و صنعتی به بار می آورد و تهدیدات امنیتی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

نماینده دائم کشورمان درخصوص محتوای نامه ایران به آژانس گفت: در این نامه با احصای مسئولیت های حقوقی آژانس برای حفاظتاز اطلاعات محرمانه بر طبق اسناد مختلف (اساسنامه آژانس، موافقتنامه جامع پادمان، پروتکل الحاقی، برجام،  مصوبات کنفرانسعمومی و شورای حکام و کنفرانس های بازنگری ان.پی.تی، و آیین نامه ها و مقررات مربوط به کارکنان آژانس)، زمینه های نگرانی ایراندر شش حوزه تشریح شده اند: 

 * درج اطلاعات تفصیلی و جزئی غیرضروری در گزارش های مدیرکل؛

* شیوه انتشار و توزیع گزارش های مدیرکل از طریق وب‌سایت داخلی آژانس؛ 

* معافیت کشورهای عضو از مسئولیت حفاظت از اطلاعات محرمانه درصورت دسترسی به چنین اطلاعاتی از کشور عضو دیگر؛ 

* در دسترس عموم قرار دادن گزارشات مدیرکل آژانس متعاقب تصمیمات شورای حکام و بدون در نظر گرفتن رضایت ایران؛ 

* روش نامناسب اطلاع رسانی به شورای امنیت سازمان ملل توسط دبیرخانه آژانس در مورد گزارش های مربوط به نظارت و راستیآزمایی اجرای برجام و نحوه برخورد با چنین اطلاعاتی توسط شورای امنیت از منظر اصل محرمانگی؛

* عدم نظارت لازم بر کارکنان سابق آژانس.

این دیپلمات ارشد کشورمان، ادامه داد: در این نامه همچنین سیزده راهکار به منظور رفع چالش های موجود در  زمینه حفاظت از اطلاعات محرمانه، پیشنهاد گردید.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند