به گزارش روزنامه گاردین، هشدار برنامه توسعه سازمان ملل افزود: اگر رهبران جهان تصمیمات درستی را برای جلوگیری از محاصره شدن در مقابل مشکلات محیط زیستی و نابرابری های اجتماعی اتخاذ نکنند، جهان، از یک بحران گرفتار بحران دیگری می شود و بار دیگر پیشرفت هایی که در دهه های اخیر در بخش های سلامت، آموزش، آزادی اجتماعی و مبارزه با فقر حاصل آمده است بار دیگر به عقب باز خواهد گشت.

پدرو کنسسیو مدیر برنامه توسعه انسانی و نویسنده اصلی گزارش اخیر برنامه توسعه انسانی سازمان ملل گفت: در حال حاضر به شکل بی سابقه ای منابع مالی برای مقابله با کرونا جمعع آوری شده است و می توان درباره این که این منابع را چگونه تخصیص داد انتخاب کنیم و این انتخاب می تواند به افزایش نابرابری ها کمک کند یا فشار بر کره خاکی ما را افزایش دهد. این منابع می تواند شامل بسته های محرک محرکی باشند که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند یا به استفاده ناپایدار از منابع می افزایند یا شامل بودجه ای است که کمکی به رفع مشکلات بهداشتی و آموزشی نمی کند.

وی گفت:تغییرات آب و هوایی ممکن است به نظر بسیاری مساله غریب و دورافتاده باشد اما اکنون ما شاهد هستیم که تغییرات آب و هوایی تا حالا رخ داده است و ما شواهد آن را می بینیم و زمانی برای از دست دادن نیست.

گاردین نوشت: تحقیقات این رسانه نشان داده که کشورها تاکنون نتوانسته اند به وعده های خود برای «بازیابی سبز» کمک کنند و اکنون هزینه های بیشماری صرف حمایت از اقتصاد کربنی می شود. گازهای گلخانه ای که همزمان با قرنطینه در فصل بهار امسال منتشر شدند اکنون در حال بازگشت هستند.

این گزارش هشدار داد اگر عملکرد کشورها را براساس نقش آنها در تولید گازهای کربنی و استفاده از منابع و آسیبی که وارد می کنند ارزیابی کنیم پیشرفت هایی که تاکنون در کشورهای غنی حاصل شده بواسطه آسیب کنونی و آینده بر اکوسیستم و استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و گازهای کربنی از بین خواهند رفت.

در ۳۰ سال گذشته گزارش توسعه انسانی فقط بر مسائل اقتصادی متمرکز نبوده بلکه شامل اقدامات کشورها در در حوزه های سلامتی و آموزشی و استانداردهای زندگی بوده است. گزارش اخیر شامل دو عامل جدید بوده است که شمال مصرف مواد و انتشار گازهای دی اکسید کربن از سوی کشورها بوده تا افزایش استفاده از منابع در سال های اخیر و تاثیر آن بر آب و هوا را مورد تاکید قرار دهد.

کنسسیو گفت همه گیری نابرابری های کنونی را افزایش داده است.

این گزارش اشاره می کند که نابرابری های اقتصادی و اجتماعی تقویت شده است دسترسی به مراقبت های بهداشتی برای اقشار فقیرتر جامعه محدود شده و نظام سلامت در جهان تحت فشار است و کودکان حتی در کشورهای در حال توسعه از دسترسی به مدارس در شرایطی که کلاس ها آنلاین برگزار می شود، محروم شده اند.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند