بنابر اعلام پایگاه الجزیره، پنتاگون با تایید گزارشها در خصوص اینکه چین در جریان رزمایش اخیرش در اطراف جزایر پاراسل چهار موشک بالستیک پرتاب کرده، عنوان کرد، این اقدام تعهد سال ۲۰۲۰ پکن به خودداری از دست زدن به فعالیتهای تحریک آمیز در این مناطق مورد مناقشه را زیر سوال می برد.

پنتاگون در بیانیه ای تصریح کرد: اجرای این رزمایش نظامی در مناطق مورد مناقشه در دریای چین جنوبی برای حفظ ثبات و کاستن از تنشها "زیانبار" است. اقدامات جمهوری خلق چین از جمله آزمایشات موشکی آن هر چه بیشتر باعث بی ثبات شدن وضعیت در دریای چین جنوبی می شود.

در ادامه این بیانیه پنتاگون آمده است: چنین رزمایش هایی همچنین ناقض تعهدات جمهوری خلق چین بر طبق اعلامیه سال ۲۰۰۲ عملکرد طرفها در دریای چین جنوبی با موضوع اجتناب از دست زدن به فعالیتهای عامل پیچیدگی، تشدید مناقشات و تاثیرگذار بر صلح و ثبات است.

پنتاگون خاطر نشان کرد: "رزمایش نظامی ۲۳-۲۹ اوت چین در نزدیکی جزایر پاراسل که از سوی چینی جزایر شیشا خوانده می شوند، جدیدترین مورد از مجموعه اقدامات جمهوری خلق چین برای اعمال ادعاهای دریایی غیرقانونی و محروم سازی همسایگانش در جنوب شرق آسیا است."

پنتاگون اعلام داشت، آمریکا در ماه ژوئیه از چین خواست روند "نظامی سازی و اعمال فشار" را در منطقه کاهش دهد. به گفته پنتاگون، "جمهوری خلق چین اما به جایش تصمیم به تشدید رزمایش های خود با شلیک موشکهای بالستیک گرفت.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند